Vít Rýpar

Absolvent pražské Fakulty architektury v roce 2013. V současnosti spolupracovník na projektu Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky (výzkum NAKI, FA ČVUT) a externí spolupracovník na výzkumu Architektonicko-urbanistická analýza Pražské památkové rezervace (IPR).
Spoluautor několika oceněných soutěžních návrhů (náměstí, návsi, hřbitovu). Od roku 2015 doktorand na Ústavu urbanismu (zaměření na venkovský veřejný prostor, autor více článků), vyučující tamtéž (cvičení urbanismus I, IV, VI) a po čtyři roky asistent v ateliéru Vladimíra Sitty na ústavu krajinářské architektury. Poslední praxe v ateliéru Pavla Hniličky (územní plány a studie).

Scroll to top
Ověřeno MonsterInsights