Open post

Václav Ledvinka

Historik a archivář, absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V letech 1987–2016 byl ředitelem Archivu hl. m. Prahy. Vedle archivu působí na Filozofické fakultě UJEP v Ústí n. L. Specializuje se na hospodářské a sociální dějiny raného novověku, dějiny Prahy 

a českých měst. Publikoval řadu knih a více než 300 odborných studií, článků, katalogů výstav ad.

Open post

Vít Rýpar

Absolvent pražské Fakulty architektury v roce 2013. V současnosti spolupracovník na projektu Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky (výzkum NAKI, FA ČVUT) a externí spolupracovník na výzkumu Architektonicko-urbanistická analýza Pražské památkové rezervace (IPR).
Spoluautor několika oceněných soutěžních návrhů (náměstí, návsi, hřbitovu). Od roku 2015 doktorand na Ústavu urbanismu (zaměření na venkovský veřejný prostor, autor více článků), vyučující tamtéž (cvičení urbanismus I, IV, VI) a po čtyři roky asistent v ateliéru Vladimíra Sitty na ústavu krajinářské architektury. Poslední praxe v ateliéru Pavla Hniličky (územní plány a studie).

Open post

Vladislav Dudák

PhDr. Vladislav Dudák (* 1958), filosof, historik a učitel, autor a editor.

Je autorem a spoluautorem řady publikací, např.:

  •  sš. a vš. učebnic z oblasti filosofie, společenských věd a historie (např. Základy filosofie a etiky, O poslední cestě smrtelníků, Kapitoly z filosofie vědy)
  •  netradičních průvodců a místopisných publikací: O Praze: Pražský poutník aneb Prahou ze všech stran (4 vydání, dotisky); Pražský hrad a Hradčany; Karlův most; Prahou po Vltavě; Malostranská beseda a její znovuzrození;Praha mosty spojená (spoluautor).O Kutné Hoře: Kutnohorský poutník aneb Kutnou Horou ze všech stran (2 vydání; Výroční cena města Kutné Hory), Kutnohorské legendy, Kutná Hora; A dalších: Santiniho cesta za světlem, Zapomenuté památky, Vinařským krajem aj.;
  • rozsáhlé Encyklopedie světové architektury: od menhiru po dekonstruktivismus, I–II.

Jako editor knihy Šumava – příroda, historie, život nominován na cenu Magnesia litera a získal cenu Unie překladatelů a tlumočníků, jako editor knihy Český les – příroda, historie, život získal mj. Výroční cenu nadace Český literární fond.

Dva a půl roku se v Českém rozhlase 2 ‒ Praha zamýšlel nad filosofií všedního dne v pořadu Myšlenkování. Ve spolupráci s fotografkou Marií Holečkovou vyšly tyto úvahy knižně pod názvem Myšlenkování v zahradách bohů, snílků a filosofů.

Vyučoval filosofii na ČVUT, HTF UK a PeF UK. Má bohaté zkušenosti s popularizací společenských věd jak v rozhlase a časopisech a na blozích, tak v přednáškách pro veřejnost (mj. Berounská akademie, Unijazz, Univerzita 123 při Gymnáziu Evolution).

Scroll to top
Ověřeno MonsterInsights