Edice  je zaměřena na lokální historii, a to od počátku dějin do současnosti. Zvláštní pozornost bude věnována dramatickým okamžikům druhé světové války a období komunistické totality.

Sepětí daného místa a lidského osudu dotváří genia loci každého regionu a vede k hlubšímu porozumění jeho osobitosti. Příběhy musí být založeny na faktografickém základu, lze je ale pojmout i beletrizující formou.

Scroll to top
Ověřeno MonsterInsights