Jak se to říká, jak se to píše

Zmatky kolem zmatečna

Velký zmatek vládne v používání výrazů zmatený a zmateční. Slovo zmateční má v moderním českém jazyce specifický právnický význam. Znamená to „právně chybný, právně pochybený nebo neplatný“. Naopak slovo zmatený znamená jednoduše „popletený, chaotický nebo bezradný“.

Zmatečná čili „právně chybná“ nebo „vyhlášená za právně neplatnou“ může být například nějaká smlouva nebo politická dohoda. Zatímco politici, kteří tu dohodu uzavřeli, jsou prostě jen zmatení lidé. Tedy v tom lepším případě.

Dnes bohužel slovo zmatečný, popřípadě zmateční kvůli sdělovacím prostředkům i kvůli módnosti natolik proniklo do běžného jazyka, že se tlačí i tam, kam vůbec nepatří. Přímo faux pas například uděláme, pokud o nějakém člověku prohlásíme, že je zmateční. To je, jako bychom o něm řekli, že nemá právo na existenci a je třeba jej fyzicky, ehm… anulovat.

Existuje však mnoho situací, kdy můžeme zcela regulérně použít obě přídavná jména. Tak například české zákonodárství se vyznačuje zcela pozoruhodnou mírou jak zákonů zmatených, tak zákonů zmatečných. A často obojích najednou.

Scroll to top