Václav Ledvinka

Historik a archivář, absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V letech 1987–2016 byl ředitelem Archivu hl. m. Prahy. Vedle archivu působí na Filozofické fakultě UJEP v Ústí n. L. Specializuje se na hospodářské a sociální dějiny raného novověku, dějiny Prahy 

a českých měst. Publikoval řadu knih a více než 300 odborných studií, článků, katalogů výstav ad.

Scroll to top
Ověřeno MonsterInsights