Lenka Kovářová

Slovenka narozená pod Tatrami (proto si říká Tatranka), žijící v Čechách. Studovala cestovní ruch a cestování jí zůstalo. Nějaký čas žila v severní Africe, chvíli na Slovensku, chvíli v Čechách, chvíli ve Vietnamu a nyní je opět v Čechách. Pracovala v jeskyni, v cestovní kanceláři, starala se o chod několika jiných kanceláří a před odletem do Vietnamu dlouhá léta pracovala na letišti.

Je možné, že ji neznáte. Nevyhrála žádnou literární cenu a nevydala žádný bestseller. Jejím prvním knižním literárním počinem je právě tato knížka. Jsou to její osobní zážitky ze života ve Vietnamu, malé medailonky z „paralelního světa“. Ocitla se tam na několik let, a jak sama říká, první rok zírala, druhý rok koukala, pak pozorovala a poté se přímo ponořila do onoho zcela odlišného způsobu života. Jestliže jste čtenář, který se při čtení rád pousměje, zkuste si otevřít toto její dílo malého rozsahu. Cestopis to není. Nic, o čem by se psalo v cestovatelských bedekrech. A přesto je to knížka o oné krásné, podivuhodné zemi – Vietnamu. Sama si namíchala styl i jazyk. Vietnam ji oslovil a jejím prostřednictvím snad osloví i některé z Vás, čtenářů.

Scroll to top
Ověřeno MonsterInsights