Open post

SPADIŠTĚ NAD NOVOU LIBNÍ

Málokdy se stává, že si laik uvědomí, jak důležitá jsou „střeva našich měst“. Tedy uvědomí si to silně v případě, když přestanou fungovat. A to nikdy nebývá spojeno s pocity příjemnými, natož estetickými.

Složitost, elegance a krása celého systému se odkrývá obvykle jen těm, kdo se na jeho stavbě a údržbě podílejí.

Tato kniha je výjimečná tím, že část tohoto skrytého světa odkrývá. Vznikla z iniciativy několika firem, které se právem chtěly pochlubit něčím mimořádným, na čem se každá z nich svou mírou podílela. Nezapře se, že jejími tvůrci jsou technici, kteří se zde ale ukázali i jako osobití umělci.

—–

Každé živé město je pulzujícím organismem, kterým neustále proudí potřebné živiny i odpadní látky jeho metabolismu. Tento tok je pro běžného obyvatele města neviditelný, skrývá se pod úrovní terénu. Úkolem lidí, kteří se o tyto systémy starají, je řešit veškeré provozní problémy a ještě lépe – předcházet jim a příslušné procesy zdokonalovat.

Tato kniha pojednává o jedné menší, ale poměrně významné části kanalizace, která řeší způsob překonávání velkého spádu odtoku odpadní vody. Představuje unikátní stavební dílo v pražské Libni. To kromě téměř 250 metrů dlouhé nové stoky zahrnuje i bezmála 30 metrů hluboké spadiště (spádový stupeň). Od ostatních podobných staveb se odlišuje originálním použitím šroubovicového obtoku splaškových vod.

Kniha je současně poděkováním autorům stavby i všem ostatním, kteří se na zhotovení díla podíleli.

Formát 180 × 280 mm, 114 stran, barevné fotografie, výkresy a vizualizace, vazba V8, vlepený plakát s vizualizací spadiště, kartonové pouzdro, MC 360,- Kč.

ISBN: 978-80-88349-19-8

EAN: 9788088349198

Open post

Vít Rýpar

Absolvent pražské Fakulty architektury v roce 2013. V současnosti spolupracovník na projektu Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky (výzkum NAKI, FA ČVUT) a externí spolupracovník na výzkumu Architektonicko-urbanistická analýza Pražské památkové rezervace (IPR).
Spoluautor několika oceněných soutěžních návrhů (náměstí, návsi, hřbitovu). Od roku 2015 doktorand na Ústavu urbanismu (zaměření na venkovský veřejný prostor, autor více článků), vyučující tamtéž (cvičení urbanismus I, IV, VI) a po čtyři roky asistent v ateliéru Vladimíra Sitty na ústavu krajinářské architektury. Poslední praxe v ateliéru Pavla Hniličky (územní plány a studie).

Open post

Praha mosty spojená

Koupit

PhDr. Vladislav Dudák a Ing. Vít Rýpar

 

Kniha Praha mosty spojená se zabývá historií, architekturou, urbanistickým rámcem i současností a plánovanou budoucností pražských mostů a předmostí, tedy tématem navýsost aktuálním.

Jak název napovídá, kniha si všímá i širšího kontextu mostních staveb a jejich předmostí, jejich užívání, tedy toho, jak se mosty promítaly a promítají do života velkoměsta, jak si Praha „své mosty“ prosazuje a jak její mosty potom Prahu mění.

Příběh mostů je součástí příběhu města, jeho obyvatel, jeho správy. Je to příběh střetů koncepcí, odborných i politických rozhodnutí, vážení alternativ a někdy i osobních sporů a soukromých zájmů.

Kniha si klade za cíl ukázat, jak nevšední a komplikovaná je „otázka mostní“, jak náročné je rozhodování o trase a stavební podobě mostů, jak obtížná je jejich realizace, údržba a rekonstrukce. Zabývá se také plánováním a přípravou mostních staveb nových, architektonickými soutěžemi i konkrétní realizací stavby.

Kniha je bohatě ilustrována mapkami, plány, historickými fotografiemi a rytinami i fotografiemi současnými. Doplněna je řadou zajímavostí, citáty z dobového tisku, medailonky architektů a architektonických studií, stavebních firem ap.

formát 220 x 260 mm, pevná vazba, 352 stran, barevnost 4/4, obálka s 3D UV lakem;

ISBN: 978-80-88349-20-4

EAN: 9788088349204

Ing. Arch. Eva Jiřičná o knize Praha mosty spojená

Hlavní partneři

Mediální partneři

Vydání knihy podpořili

Partneři

Ukázka z knihy

Scroll to top
Ověřeno MonsterInsights