Open post

Ivan Bukovský

malíř a středoškolský pedagog, absolvent Výtvarné školy Václava Hollara a Akademie výtvarných umění v Praze (ateliér prof. Jana Smetany).

Roku 1974 obdržel studentskou Cenu 17. listopadu. Roku 1975 společně s Janem Bouškou a 1976 poprvé samostatně vystavoval v malé neoficiální galerii Divadla v Nerudovce. Zúčastnil se významné generační Výstavy mladých v Mánesu (1976).

Roku 1978 se zúčastnil neoficiální generační skupinové výstavy Konfrontace v Mikrobiologickém ústavu ČSAV. Se svým spolužákem z Akademie, Jiřím Sozanským, byl spoluorganizátorem prvního ze tří neoficiálních výtvarných sympozií v Terezíně roku 1980. Na výstavu bylo dva dny po zahájení uvaleno na příkaz KSČ informační embargo, ale zprávu o ní již předtím zveřejnily noviny i televize a zákaz naopak zvýšil návštěvnost. Až do konce 80. let Bukovský vystavoval většinou pouze v menších galeriích.

V letech 1984–1990 spolupracoval s Krátkým filmem. Počátkem 90. let navštívil na pozvání bratří Lucchettů Itálii a roku 1993 Izrael.

Od roku 1993 se věnuje středoškolským studentům v příbramské waldorfské škole. Učí zde dějepis a dějiny umění a výtvarnou výchovu. V letech 1996–2003 byl pedagogem na SOŠ a VOŠ ve Štětí.

Ivan Bukovský žije a pracuje v Příbrami. Byl členem výtvarné skupiny Lipany (1991–1992) a SVU Mánes (1992–2013) a Středočeského sdružení výtvarníků. Po odchodu z SVU Mánes je členem Volného sdružení M (zal. 2013).

 

Ocenění:

1984 cena za malbu na III. trienále mladých malířů Sofia

1985 cena za kresbu na I. Trinále protiválečné grafiky Majdanek

1996 cena Nadace Barceló

2007 cena poroty Premio San Crispino

2008 cena kritiky Premio Porto S´Espidio

2015 Identifikačný kód Slovenska

Výstavy:

Národní galerie Praha

GASK Kutná Hora

AJG Hluboká

Galerie Klenová

Galerie Cheb

Galerie Litoměřice

Paňstwowe muzeum Majdanek

Yad Vashem Jeruzalém

Řada samostatných a skupinových výstav v Čechách a v zahraničí

Přítel rodiny F. R. Krause, autor ilustrací a obálky knihy Povídky ze Svrabové čtvrti – Zmizelý svět židovské prahy.

weby a odkazy:

www.ivanbukovsky.cz.

www.ceskatelevize.cz

www.pametnaroda.cz

www.kultura21.cz

Open post

František R. Kraus

(1903 – 1967)

československý spisovatel a novinář, člen protinacistického odboje a přeživší holokaustu. Patřil do tzv. Pražského kruhu spisovatelů. Působil v ČTK, Prager Tagblatt, Prager Presse, Tribuně, v Českém rozhlase zakládal krátkovlnné vysílání a byl prvorepublikovým zahraničním zpravodajem v českém, německém, francouzském a anglickém jazyce.

Během holokaustu byl vězněn v terezínském ghettu, přežil Auschwitz, Gleiwitz a Blechhammer a podařilo se mu uprchnout z pochodu smrti. Jeho knížka Plyn, plyn…, pak oheň, vydaná v září 1945 byla jedním ze zcela prvních literárně zpracovaných svědectví o holocaustu nejen v Československu, ale na světě vůbec.

Z politických a antisemitských pohnutek komunistického režimu byla Krausova díla až do roku 1989 zakazována a cenzurována. Ačkoliv jeden z jeho žáků, Arnošt Lustig, jej považoval za spisovatele světového významu a přirovnával jeho tvorbu k Jacku Londonovi, E. E. Kischovi či Primo Levimu, a jeho dílo vyučoval na zahraničních univerzitách, zůstává zatím osobnost a dílo F. R. Krause u nás i ve světě na okraji zájmu.

Zapomenutý svědek František Robert Kraus na radiu plus.

Open post

Povídky ze Svrabové čtvrti – Zmizelý svět židovské Prahy

  Koupit  eKoupit

František R. Kraus

Texty uveřejněné v této knize jsou první částí projektu vydání souborného literárního díla židovského česky píšícího spisovatele Františka R. Krause (1903–1967). V povídkách tohoto svazku (zčásti i autobiografických) vyniká jeho osobitý popis „pražských typů“ a mimořádná citlivost k reáliím. Vyrůstá před námi obraz Prahy nevšední (díky umění dívat se z nečekaných úhlů) a zároveň realistický (jde o Prahu starou, zasutou, leč skutečnou). Některé z povídek se týkají osobností, s nimiž se znal (Franz Kafka, Egon Ervín Kisch) či příběhů dob minulých (Mozart, Cassanova), jiné jsou příběhově usazeny do období Mnichova a protektorátu a zčásti i do období holokaustu, který sám zažil (Terezín, Osvětim) a jehož se bude týkat další povídkový svazek.

Do této doby jen některé z uvedených autorových povídek vyšly alespoň časopisecky (místy deformovány cenzorem), další zůstaly až dosud pouze ve strojopisu. Knižně tyto povídky vycházejí poprvé.

Soubor povídek Františka R. Krause je bezesporu literárním objevem. Objevem nečekaným, neboť v rámci dnes již dobře prozkoumaného literárního „Pražského kruhu“ meziválečných židovských, německých a českých spisovatelů, se pro čtenáře najednou objevil nový silný hlas. Představuje se nám spisovatel s mimořádně bohatým jazykem, s osobitě pojatými tématy, s věrně vykreslenými charaktery i popisy genia loci Prahy – té vznosné i té chudé, rozpadající se. Spisovatel, který popisuje život v uličkách právě asanovaného pražského ghetta i v ulicích a třídách poasanačních, spisovatel, který si všímá osudů „malých lidí“ i pražské bohémy, který tento život sám žil a prožil a dokázal jej věrohodně, s okouzlením, a přitom nesentimentálně popsat.

Krausův literární žák a dlouholetý přítel Arnošt Lustig o něm mimo jiné napsal:

„František Robert Kraus, který není v literárním slovníku. Člověk ze stejného fládru jako Jack London, Albert Londres a Curzio Malaparte a Egon Erwin Kisch a Isaak Babel nebo Adolf Rudnicky. Jeden z mých předčasně zemřelých kamarádů.“

Kniha je opatřena doslovem od Františka Cingra, slovníčkem a krátkými edičními poznámkami. S citem ji ilustroval rodinný přítel, malíř Ivan Bukovský.

formát 148 x190 mm, vázaná poloplátěná vazba, rozsah 344 stran, MC 349,- Kč

ISBN: 978-80-88349-08-2

Knihu ilustroval Ivan Bukovský.

Zapomenutý svědek František Robert Kraus na radiu plus.

Článek na novinky.cz – Povídková kniha objevující F. R. Krause.

Povídky z židovského prostředí nejen o Holocaustu.

Vnuk spisovatele F. R. Krause poodkrývá svoje bádání po příběhu o Mořici Blochovi, jedné z reálných postav knihy Povídky ze Svrabové čtvrti – Zmizelý svět židovské Prahy. Více na cnn.iprima.cz

Vydání této knihy bylo uskutečněno za finanční podpory :

Ministerstva kultury ČR

hlavního města Prahy

Státního fondu kultury ČR

Nadačního fondu obětem holocaustu

restaurace Zlatá Praha

Ukázka a ilustrace z knihy:

Recenze:

Recenze na magaknihy.cz

Rozhovor s Tomášem Krausem v časopisu JEDNA od MPČ1:

Beseda v Bar Behind the Curtain:

Scroll to top
Ověřeno MonsterInsights