Šumava

Šumava…hranici přecházejte po půlnoci

Vilém Hrach

Zdálo by se, že o osudech šumavských převaděčů přes hranici tvořenou železnou oponou i těch, kteří se sami pokusili o útěk, bylo již „všechno“ napsáno. Tato knížka vás ale přesvědčí, že tomu tak není.

Jednotlivé příběhy jsou navzájem provázány jak tematikou, tak i prolínáním osudů jejich protagonistů. A vylíčeny jsou nejen dramaticky, ale i mimořádně kultivovaným jazykem, který k beletrizované literatuře faktu právem náleží, ale bývá poměrně vzácný. Nechybí hlubší souvislosti ani filosofická zamýšlení nad lidským údělem, dějinami.

Každý beletrizovaný příběh je podložen a dokumentován fakty a doplněn faktografickým komentářem, někdy značně rozsáhlým. Má to svou logiku, neboť autorovi se podařilo získat a využít dosud neprobádané archivní materiály, které náhodou unikly skartaci. A díky nim uvádí údaje dosud neznámé a někdy i podstatně koriguje dosud vžité představy, mimo jiné i o působení „Krále Šumavy“ Kiliana Nowotneho. Tato kniha příběhů je tudíž v mnoha směrech i faktograficky objevná.

Součástí knihy jsou reprodukce stěžejních archivních dokumentů, dobové fotografie a barevná příloha se současnými fotografiemi „starých míst“.

***

Kniha je rozdělena na dvě části nazvané Poslední cesta „Krále Šumavy“ (osm příběhů) a Proti proudu (šest příběhů).

Literární osou cyklu Poslední cesta „Krále Šumavy“ je poslední cesta Kiliana Nowotneho zvaného Král Šumavy s jeho skupinou, která vedla z Německa na území Československa do příhraničního města Vimperku v květnu 1950. Každé ze čtyř hlavních osob tohoto putování, včetně jejich pomocníků, je věnována samostatná kapitola.

Příběhy cyklu Proti proudu mají širší rámec a kořeny některých z nich sahají až do doby okupace. Hlavně se však týkají období po roce 1948 a období padesátých let, kde „ti slušní polevili v ostražitosti a vlivem ztráty bdělosti se postupem času dostávali na rozhodující místa lidé, kteří v touze po moci byli schopni jakýchkoliv nečestných skutků“. I v tomto cyklu se rozvíjejí dramatické osudy „všedních“ lidí, kteří se nenechali zlomit a každý po svém zlu čelili.

Velkým kladem knihy je skutečnost, že protagonisté nejsou nijak idealizováni, lacině oslavováni; jsou ukázáni jako obyčejní lidé – s řadou přízemních motivací, někteří ne příliš čestní, jiní (a třeba nám méně známí) naopak vyznívají jako opravdoví hrdinové. Skutečností ale je, že jak ti, tak oni nakonec museli čelit zlu a vůči tomuto zlu, každý po svém, nějak obstát.

O autorovi

Vilém Hrach se narodil 2. dubna 1938 v Plzni a školu postupně navštěvoval ještě v Sušici na Šumavě, kde na gymnasiu v roce 1956 maturoval. V Praze absolvoval Právnickou fakultu UK a v roce 1965 nastoupil do zaměstnání jako pracovník okresní prokuratury v Sokolově se specializací na trestní právo. Po roce 1968 zpracovával také rehabilitační agendu a v roce 1970 byl jako neprověřený a nekomunista rozhodnutím generálního prokurátora ČSSR propuštěn z místa. Trvalo více než dva měsíce, než se mu podařilo opatřit zaměstnání v kanceláři České státní pojišťovny. Bylo to jediné místo, proti kterému neprotestovala Státní bezpečnost. Nabídku k návratu do aktivní justice po roce 1989 odmítl proto, že v resortu stále setrvávaly staré struktury.

Po odchodu do důchodu zasvětil svůj čas zálibám a práci na chalupě. Posledních deset let se věnuje práci v archivu jako badatel. Nejprve v Památníku písemnictví a naposledy v Archivu bezpečnostních složek v Praze. Prochodil řadu cest a pěšin Šumavou, hovořil s pamětníky a na základě svého trpělivého přístupu a studia přináší jeho kniha pravdivé a doložitelné informace

V posledním roce přispíval svými články do čtvrtletníku Vítaný host v Plzni, do měsíčníku Plzeňský literární život a do místního tisku v Sušici, kde má po Praze druhý domov.

Předkládaný cyklus povídek je autorovou knižní prvotinou a vychází jako druhý svazek edice autorských debutů „Prvosenka“ vydávané nakladatelstvím Cattacan.

……….

vázané, formát 160 x 230, 304 stran + barevná příloha s fotografiemi Vladislava Hoška

MC 299 Kč

Rok vydání 2017

………

„Postava Kiliana, rodáka ze Šumavských plání, mě zaujala už tehdy, kdy jsem byl přítomen jako divák promítání filmu „Král Šumavy“ v sále kina v Sušici, kde měl film 25. 12. 1959 republikovou premiéru. Tehdy okresnímu městu se dostalo té cti proto, že režisér Karel Kachyňa vybral pro některé scény v přírodě místa z pohraničních částí tohoto okresu.

V Sušici jsem tehdy bydlel u rodičů a slýchal z různých stran zcela jiné verze příběhu, než byla ta promítaná na plátno. Cítil jsem, že ten pravý příběh bude zahalen tajemstvím, a tak tomu bylo ještě před několika lety, než se mně naskytla příležitost k pátrání v archivních dokumentech. Zásluhou pracovníka Archivu bezpečnostních služeb byla k případu nalezena krabice, která shodou podivných náhod unikla skartaci a stala se předlohou k mé práci.“

Vilém Hrach

Open post

Amygdala

Amygdala

Drobná sbírka básní herečky a pedagožky Hany Součkové je autorčinou prvotinou. Již její název Amygdala (emoční centrum lidské mysli) mnohé napovídá…

Hřejivá meditativní intimní poesie s autorčinými vlastními ilustracemi vnímavého čtenáře jistě osloví. Dovede jej přimět k zamyšlení nad vztahem k nejbližším, prožívat nevšední zážitky v „obyčejné“ přírodě, stáhnout mysl a prožitek k sobě samému. Její verše inspirují a umocňují hojnost vlastních prožitků a v tomto smyslu pro celou knihu platí autorčina slova z jedné z uvedených básní: Jde o „pohled do zdi čerstvě nabílené“.

První kniha edice začínajících autorů  - Prvosenka.

Open post

Samuel Porten

Koupit

Samuel Porten

Vzpomínky na život, jaký byl a jaký mohl být

Novela z viktoriánského prostředí vysoké stylistické úrovně vyniká výjimečně silnou autorskou výpovědí, vnitřní pravdivostí a uvěřitelností.

Autor, který se velmi dlouho setkával na operačním sále s tenkou hranicí mezi životem a smrtí, nás přivádí k zamyšlení… K zamyšlení nad vlastním životem, nad utrácením tolik vzácného času a nad zodpovědností vůči talentu.

Samuel Porten, muzikálně nadané a citlivé dítě, má před sebou slibnou kariéru houslisty, ale jeho dětská duše prochází peklem neharmonické viktoriánské rodiny obchodníka s nemovitostmi a jeho ambiciózní, zneuznané ženy – životem zhrzené matky prahnoucí po uznání. Samuel se před matčiným despotismem uzavírá a začíná si utvářet svůj vlastní svět – plný otázek, hledání a zejména fantazie.

Po nenadálé otcově smrti se v jeho životě příliš nezmění, ale pak do jejich domu přijde Marion, dívka, která se příležitostně stará o chod domácnosti. Vzájemná náklonnost Marion a Samuela přeroste v hlubší vztah. Samuel nalézá odvahu k úniku z dusivého sevření své matky a věří, že Marion mu pomůže se osamostatnit. Jejich společný samostatný život se zdá být životním vítězstvím. Samuel ale netuší, jak zrádný se tento krok, na který není připraven, ukáže.

Samuelovy city k Marion jsou konfrontovány s jeho veřejným úspěchem virtuosa a Samuel nedokáže střízlivě zhodnotit svůj nově získaný status celebrity. Status, o němž až příliš pozdě pochopí, jak je iluzorní. Vztah s Marion se hroutí a po jejím nečekaném zmizení se Samuelovi jeho život na dlouhá léta vymkne z rukou. Díky pomoci rodinného přítele pana Harta a také pomoci matky, které není osud syna lhostejný a zpovzdálí vše sleduje, se Samuel těžce a pozvolna ze svých démonů vzpamatovává a postupně nachází vůli k proměně. Je to dlouhý proces, během něhož se mu podaří poznat svoji dceru, najít cestu k novému životu, k novým hodnotám, k poznání sebe samého.

Prchavé štěstí je ale narušováno stále se vracející a hluboko v duši usazenou zátěží. Stíny minulosti i pocit viny mu jsou silným soupeřem. Samuel ale svůj boj nevzdává a bojuje až do posledních chvil.

Pevná vazba, formát 126 x 205 mm, 132 stran, zlatá ražba, dobové rytiny

EAN 9788090378261

MC 229,- Kč

Scroll to top
Ověřeno MonsterInsights