Šumava… hranici přecházejte po půlnoci

Koupit

Nově i jako E-kniha.

Zdálo by se, že o osudech šumavských převaděčů přes hranici bylo již „všechno“ napsáno. Tato knížka vás ale přesvědčí, že tomu tak není.

Jednotlivé příběhy jsou provázány jak tematikou, tak i prolínáním příběhů jejich protagonistů. A vylíčeny jsou nejen dramaticky, ale i mimořádně kultivovaným literárním jazykem. Nechybí hlubší souvislosti ani filosofická zamýšlení nad lidským údělem, dějinami.

Sjednocujícím tématem příběhů první části je poslední cesta Kiliana Nowotneho zvaného Král Šumavy, která vedla v květnu 1950 z Bavorska do Vimperku.

Příběhy druhé části mají širší rámec a popisují dramatické osudy lidí, kteří se nenechali zlomit ani v době fašistické okupace ani po únoru 1948 a každý po svém čelili zlu.

Autorovi Vilému Hrachovi se podařilo získat a využít zatím neprobádané archivní materiály, které náhodou unikly skartaci. A díky nim mohl v několika případech i korigovat vžité představy o dnes již legendárních osobách a událostech šumavského příhraničí.

Objevné a doložitelné informace autor díky svému vypravěčskému talentu přetavil v dramatické a mnohdy syrové
příběhy, které čtenáři zaručují až strhující dynamiku děje.

Součástí publikace jsou reprodukce stěžejních archivních dokumentů, dobové fotografie, mapky a plány a barevná příloha se současnými fotografiemi „starých míst“.

Pro autora knihy, právníka Viléma Hracha (1938), jde o pozdní knižní prvotinu. Je to kniha zvláště na Šumavě čtenáři dlouho očekávaná. Lidé zde totiž Viléma Hracha, šumavského rodáka, znají – jednak osobně a jednak z řady oblíbených místopisných článků v novinách a časopisech.

Recenze:

kniznirecenzeetc.blogspot.cz

kukatko.cz

karelpacner.cz

17. 11. 2018: ŠUMAVA LITERA 2018 – CENA JOHANNA STEINBRENERA / KATEGORIE PUBLICISTIKA – 1.místo: Vilém Hrach: Šumava…hranici přecházejte po půlnoci.
Do soutěže o cenu Johanna Steinbrenera jsou nominovány knihy o Šumavě vydané v předchozím roce. Autor knihy, Vilém Hracha, bohužel, krátce po vydání své první knihy podlehl těžké nemoci. Cenu za něj převzala jeho manželka společně s nakladatelkou.

Scroll to top
Ověřeno MonsterInsights