Open post

Ladislava Chateau

je univerzitním vzděláním právnička, působila v sociálních službách, posléze učila na středních odborných učilištích, po změně politických poměrů v roce 1989 krátce působila na tehdy ještě československé ambasádě v Paříži v kulturní sekci. Druhou vlastí se jí stala Francie, dlouhodobě žije ve francouzsko-českém prostředí, v poslední době převážně ve svém pražském rodišti.

Ve své literární i publicistické tvorbě často píše o světlých i dosud temných místech a postavách francouzských dějin kulturních i politických. Je autorkou biografické knihy Barman, Rytířem Čestné legie, příběhu svého prastrýce Rudolfa Slavíka, kterému za účast ve francouzském odboji bylo uděleno nejvyšší státní vyznamenání za statečnost (Doplněk, 2004). Následovala kniha Portrét pro Lou, Marii a Sabinu, portréty tří žen, prvních psychoanalytiček, neprávem dlouho přehlížených (Psychoanalytické nakladatelství Jiří Kocourek, 2008). Záludné pozvání ministra propagandy Goebbelse na výmarské literární kongresy v době okupace podrobně popsala v knize Vlak do Výmaru, Rovnost, Volnost a Bratrství s Goebbelsem (Host, 2014), následujícího roku za ni získala literární ocenění Egona Ervína Kische za literaturu faktu. A kniha Colette, Vy víte, co máte udělat… je především portrétem Colette Jéramec, vynikající, obětavé a citlivé badatelky Pasteurova ústavu, která dlouho žila ve stínu skandální postavy svého prvního manžela, známého literáta Pierra Drieua La Rochelle (Sumbalon, 2018). Zatím poslední její kniha Bylo jich pět… Kolaborace, trest a rozpory (Galen, 2023) volně navazuje na dvě předcházející: na Vlak do Výmaru a Colette. Jde o podrobně popsané životní osudy každého z kongresmanů i známých francouzských spisovatelů a jejich pohnutky, nechybí ani připomínka jejich literární děl. Ve Francii je účast na výmarských kongresech stále považována za vrchol intelektuální kolaborace.

Mezi její oblíbené literární autory patří Avraham B. Jehošua, Egon Hostovský a Marguerita Durasová. A samozřejmě Arnošt Lustig, se kterým vedla v kavárně hotelu Union v pražských Nuslích rozhovory pro knihu Život, nebo Psaní?

Ve svém volném čase si nejraději čte u kávy na zahradě své chalupy v Senohrabech.

Scroll to top
Ověřeno MonsterInsights