Open post

Mojmír Čermák

Mojmír Čermák (1957) se narodil v Uherském Hradišti, kde také v roce 1975 maturoval na zdejším gymnáziu. Své dětství prožil v obci Strání-Květná, ležící v malebném údolí na moravskoslovenském pomezí. Hluboké stopy v něm zanechala zdejší příroda, ke které se často vracel pro inspiraci. Mnoho chvil strávil také v místní sklárně, uchvácen mystériem přeměny tekoucího žhavého skla v křehkou krásu. Umění sklářských mistrů se mu vrylo do paměti a z těchto dětských vzpomínek čerpal v pozdějších letech při vlastní sklářské tvorbě.

Absolvoval studia na lékařské fakultě UJEP v Brně a po promoci pracoval v nemocnici v Uherském Hradišti, zpočátku na dětském oddělení a posléze na chirurgii. Po atestaci odešel do Brna, kde působil v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie jako kardiochirurg. V tomto oboru setrval 25 let, z toho šest let ve FN v Olomouci a tři a půl roku v Blackrock Clinic v Dublinu. Každodenní intimní fyzický kontakt s bijícím srdcem vnášel do rutinní práce pokoru a po mnoho let ho nutil k úvahám o hodnotách, o tenké hranici mezi životem a smrtí, o smyslu žití… Jako odreagování se od fyzicky i psychicky náročné práce věnoval volné chvíle svým koníčkům – zahradě, umění, architektuře a designu.

Po návratu ze zahraničí cítil potřebu přehodnotit svůj dosavadní život a určit jeho další směřování. V roce 2012 se trvale usadil ve Květné a obklopen magickou přírodou Bílých Karpat se začal intenzivně věnovat designu skla. Z výsledků jeho práce se mohou těšit lidé v nejlepších světových barech.

Tento zásadní obrat v jeho životě podnítil i jeho literární tvorbu. Hluboko nashromážděné zážitky, pocity a vjemy vypluly na povrch a on je zaznamenal na papír. Tak spatřila světlo světa jeho prvotina Samuel Porten – text, o kterém přemýšlel více než deset let a který vedle obecných otázek po lidském údělu vypovídá mnohé o něm samém a o jeho pohledu na svět.

Scroll to top
Ověřeno MonsterInsights