Open post

Pepa

Koupit

Pepa
na motivy stejnojmenného filmu

Příběh je umístěn do sevřeného rámce několika minut, kdy se hlavní hrdina – v situaci značně paradoxní – ocitá v kómatu. Před očima mu probíhá celý život, a to již od fáze prenatální. Je to život outsidera, jemuž se téměř nikdy nedaří, který od dětství až do této chvíle střídá fáze naděje a jejího nenaplnění, průšvihů, nedorozumění a trapností. Přitom jde o člověka čistého, plného ideálů – ideálů nijak „velkých“, ale lidsky všedních, těch nejpřirozenějších – touhy po hezkém vztahu, rodině a dětech, po životě s opravdovými nezištnými přáteli. Všichni po naplnění těchto ideálů toužíme a alespoň čas od času nám je osud nadělí. Pokud nejsme vyslovenými smolaři…

V novele se líčí ve zkarikované podobě různě pokřivené lidské vztahy. Ty ve většině případů nejsou výsledkem zlé vůle, ale spíše neobratnosti a neschopnosti žít svůj život opravdově, umět se vůči druhému otevřít. Vlastně jen Pepa, smolař, ale v podstatě věčný optimista, to neustále zkouší. Zdá se, že marně, ale nakonec dostane novou, velmi zvláštní šanci.

Novela – jakási černá komedie – vychází ze scénáře Jána Nováka a Jaroslava Sauera k filmu Pepa. Smolařem proti své vůli.

Formát 130 x 200 mm, 176 stran, vazba V4 šitá s širokými klopami, množství fotografií z filmu Pepa, EAN 9788090378278, MC 239 Kč.

Vydává Cattacan a DonArt production v edici Biograf

Open post

Monika Seidlová

narodila se 28. 8. 1967 v Praze. Vystudovala žurnalistiku na fakultě sociálních věd, působila v různých médiích – rozhlase, televizi, několika časopisech. V roce 2008 začala pracovat pro PR oddělení TV Prima, natáčela také reportáže pro pořad TOP star magazín. Od roku 2016 je na volné noze. Spolupracuje s televizními produkcemi, psala scénáře pro seriály Ohnivý kuře, Modrý kód nebo Sestřičky. Píše pro televizní časopisy (TV magazín, TV star ad.)

V roce 2018 jí vyšla kniha Pepa podle scénáře ke stejnojmenému filmu. V roce 2020 humoristický příběh HAFANI Madla já o soužití ženy a psiny, na nějž navazují v roce 2021 HAFANI 2 Madla, já a ďas.

Má ráda černé kafe, červené víno, žluté růže nebo tulipány, barevné tenisky, tmavě modrý humor. O svých životních peripetiích, zážitcích i soužití se dvěma kocoury píše fejetony pro svůj blog Kecka s deckou.

Open post

Mojmír Čermák

Mojmír Čermák (1957) se narodil v Uherském Hradišti, kde také v roce 1975 maturoval na zdejším gymnáziu. Své dětství prožil v obci Strání-Květná, ležící v malebném údolí na moravskoslovenském pomezí. Hluboké stopy v něm zanechala zdejší příroda, ke které se často vracel pro inspiraci. Mnoho chvil strávil také v místní sklárně, uchvácen mystériem přeměny tekoucího žhavého skla v křehkou krásu. Umění sklářských mistrů se mu vrylo do paměti a z těchto dětských vzpomínek čerpal v pozdějších letech při vlastní sklářské tvorbě.

Absolvoval studia na lékařské fakultě UJEP v Brně a po promoci pracoval v nemocnici v Uherském Hradišti, zpočátku na dětském oddělení a posléze na chirurgii. Po atestaci odešel do Brna, kde působil v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie jako kardiochirurg. V tomto oboru setrval 25 let, z toho šest let ve FN v Olomouci a tři a půl roku v Blackrock Clinic v Dublinu. Každodenní intimní fyzický kontakt s bijícím srdcem vnášel do rutinní práce pokoru a po mnoho let ho nutil k úvahám o hodnotách, o tenké hranici mezi životem a smrtí, o smyslu žití… Jako odreagování se od fyzicky i psychicky náročné práce věnoval volné chvíle svým koníčkům – zahradě, umění, architektuře a designu.

Po návratu ze zahraničí cítil potřebu přehodnotit svůj dosavadní život a určit jeho další směřování. V roce 2012 se trvale usadil ve Květné a obklopen magickou přírodou Bílých Karpat se začal intenzivně věnovat designu skla. Z výsledků jeho práce se mohou těšit lidé v nejlepších světových barech.

Tento zásadní obrat v jeho životě podnítil i jeho literární tvorbu. Hluboko nashromážděné zážitky, pocity a vjemy vypluly na povrch a on je zaznamenal na papír. Tak spatřila světlo světa jeho prvotina Samuel Porten – text, o kterém přemýšlel více než deset let a který vedle obecných otázek po lidském údělu vypovídá mnohé o něm samém a o jeho pohledu na svět.

Posts navigation

1 2
Scroll to top
Ověřeno MonsterInsights