Open post

Vilém Hrach

Vilém Hrach (* 2. 4. 1938) se narodil v Plzni. Školu navštěvoval v Sušici na Šumavě, kde na gymnáziu v roce 1956 maturoval. V Praze absolvoval Právnickou fakultu UK a v roce 1965 nastoupil do zaměstnání jako pracovník okresní prokuratury v Sokolově se specializací na trestní právo.

Po roce 1968 zpracovával také rehabilitační agendu a v roce 1970 byl jako nespolehlivý a nekomunista rozhodnutím generálního prokurátora ČSSR propuštěn z místa. Trvalo více než dva měsíce, než se mu podařilo opatřit zaměstnání v kanceláři České státní pojišťovny. Bylo to jediné místo, proti kterému neprotestovala Státní bezpečnost. Nabídku k návratu do aktivní justice po roce 1989 odmítl proto, že v resortu stále setrvávaly staré struktury.

Po odchodu do důchodu se věnoval svým zálibám a práci na chalupě. Posledních deset let se věnuje práci v archivu jako badatel, nejprve v Památníku národního písemnictví a naposledy v Archivu bezpečnostních složek v Praze. V posledních dvou letech přispíval svými články do čtvrtletníku Vítaný host v Plzni, do měsíčníku Plzeňský literární život a do
místního tisku v Sušici (Sušické noviny), kde má po Praze druhý
domov.
V červnu 2017 vyšla jeho knižní prvotina – kniha Šumava… hranici přecházejte po půlnoci

Scroll to top
Ověřeno MonsterInsights